انتشارات روان آموز مرجع تخصصی آموزش روانشناسی

محصولات و خدمات موسسه و انتشارات روان آموز

ویژه داوطلبین کنکور ارشد و دکتری روانشناسی (وزارت علوم و وزارت بهداشت) :

* کتاب

* کلاس

* آزمون

* مشاوره

* پوسترهای آموزشی

* کتب مرجع دانشگاهی

* خلاصه‌های الکترونیک

* فلش کارت های مرور نارنگی